تسهیلات ازدواج

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دانشجویی

(ويرايش 95 )

وام ازدواج صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران مبلغ بیست میلیون ریال (20.000.000 ریال) می باشد که هر دانشجو مي تواند با ارائه مدارك لازم و پس از سپري شدن مدت انتظار، یکبار طبق ضوابط از آن استفاده نمايد .
تذكر 1 : اين وام ويژه دانشجويان بوده و حداكثر تا 15 ماه بعد از تاريخ عقد قابل پرداخت مي باشد .
تذكر 2 : اين وام به دانشجويان ترم اول و آخر تعلق نمي گيرد .
تذكر 3 : در صورتيكه هر دو زوج دانشجو باشند، مبلغ وام معادل 40.000.000 ريال مي باشد كه 50% آن به يكي از زوجين پرداخت و بعد از گذشت 4 ماه، 50% ديگر به نفر دوم پرداخت مي گردد .
تذكر 4 : وام دوم در صورتي اعطاء خواهد شد كه باز پرداخت اقساط وام اول بيش از 15 روز تاخير نداشته باشد .

شرایط وام گیرنده جهت اخذ وام قرض الحسنه ازدواج دانشجویی:
1- فرد بایستی دانشجوی یکی از دانشگاههای واقع در محدوده شعبه باشد .
2- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 300.000 ریال در صندوق
3- نداشتن بدهی فعلی به صندوق یا سابقه بدحسابی قبلی .

مدارک لازم :
1- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل بنام موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران .(باقید جمله : «تسویه حساب با نامبرده منوط به ارائه مفاصا حساب از صندوق دانشجویا ایران می باشد»)
2- ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر .
3- تکمیل فرم درخواست وام و قرارداد اعطای تسهیلات .
4- ارائه اصل سند ازدواج و كپي صفحات دوم و سوم و چهارم .
5- ارائه اصل شناسنامه زوجين و كپي صفحات اول و دوم و سوم .
6- ارائه گواهی کسر از حقوق ضامن کارمند ( طبق متن نمونه در صندوق)

7-ارائه چک برابر مبلغ وام (چک ضمانت شهرهای غیر از شهر محل استقرار صندوق، حتماً باید کارمندی بوده و فيش حقوقي مربوطه را نيز به همراه داشته باشد) . بديهي است چك بايد بدون تاريخ و خط خوردگي و در وجه صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران باشد .(دانشجویان علوم پزشکی تهران می توانند بجای چک  سفته ارائه نمایند)
8- داشتن دو نفر ضامن با شرایط و مدارک زیر :
 ضامن ها بایستی دانشجو یا کارمند جهاد دانشگاهی و یا کارمند رسمی،پیمانی دولت باشند .
 دارا بودن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 150.000 ریال در صندوق .
 اصل و کپی کارت دانشجویی(ضامن دانشجو) .
 ارائه اصل و کپی کارت پرسنلی،حکم کارگزینی یا اصل و کپی آخرین فیش حقوقی(ضامن کارمند) .
 امضاء قرارداد اعطای تسهیلات و ظهر وثیقه ها در محل صندوق .

نکات مهم :
 باز پرداخت تسهیلات فوق طی 20 ماه (اقساط ماهانه 1.000.000 ریال) می باشد که از یک ماه بعد از پرداخت تسهیلات آغاز می شود .
 اقساط دانشجوياني كه كمتر از سه ترم از تحصيل آنها باقيمانده است، طبق ضوابط صندوق و تا قبل از فارغ التحصيلي ايشان محاسبه خواهد شد .
 مبلغ 4% از کل تسهیلات طبق فرمول استاندارد بانك مركزي به عنوان کارمزد، در زمان اعطای وام از اصل مبلغ وام کسر می گردد و الباقي به حساب شخص واريز مي گردد.
 وام گیرنده یک ماه پس از تسویه حساب وام می تواند موجودی حساب پس انداز خود را برداشت نماید .

 

----------------------------------------------------------------

الگوی متن گواهی کسر از حقوق:

مدیریت محترم صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران:

سلام علیکم؛

احتراما به استحضار می رساند آقا/خانم..... فرزند ..... با کد ملی ..... از تاریخ ..... در این ...... بصورت کارمند رسمی/قراردادی مشغول به کار است.

با توجه به اینکه نامبرده ضمانت وام آقا/خانم ...... را مبلغ ..... ریال عهده دار شده است، لذا در صورت عدم پرداخت بموقع اقساط وام، به محض اعلام آن صندوق از حقوق ضامن کسر و به حساب اعلام شده واریز خواهد شد.

*{در ضمن در صورت قطع همکاری ضامن به هر علت (بازنشستگی،اخراج،انتقال و...) تسویه با ایشان منوط به ارائه مفاصا حساب از صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران می باشد.}

 

مهر و امضا اداره مربوطه