تسهیلات ازدواج

 

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دانشجویی

 

وام ازدواج صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (150.000.000 ریال) می باشد که هر دانشجو مي تواند با ارائه مدارك لازم و پس از سپري شدن مدت انتظار، در یک نوبت، طی 24 قسط 6.250.000 ریالی استفاده کند.

 

 

عنوان تسهیلات

شرایط دریافت تسهیلات

مدارک مورد نیاز

تسهیلات ازدواج

افتتاح حساب به مبلغ 500،000 ریال

معرفی 2 نفر ضامن دانشجو

تسهیلات  مذکور حداكثر تا 24 ماه بعد از تاريخ عقد قابل پرداخت مي باشد

اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه زوجین

اصل و کپی از صفحات 1 تا 5 عقدنامه

چک صیادی به مبلغ تسهیلات

گواهی اشتغال به تحصیل وام گیرنده و ضامن