تسهیلان اضطراری

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت  تسهیلات قرض الحسنه اضطراري دانشجویی
(ویرایش 95)


وام اضطراري صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران مبلغ یک میلیون ريال(1.000.000 ریال) می باشد که هر دانشجو در طول دوره تحصیل خود می تواند حداکثر 2 نوبت از اين وام طبق ضوابط استفاده کند .

شرایط وام گیرنده جهت اخذ وام قرض الحسنه ضروري دانشجویی:

1- فرد بایستی دانشجوی یکی از دانشگاههای واقع در محدوده صندوق باشد .
2- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 50.000 ریال در موسسه.
3- نداشتن سابقه بدحسابی قبلی .


مدارک لازم :

1- ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی دارای اعتبار ( در صورت نداشتن کارت دانشجویی معتبر ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است)
2- ارائه دفترچه حساب وام گیرنده .
3- تکمیل فرم درخواست وام و قرارداد اعطای تسهیلات .
4- ارائه سفته یا چک به مبلغ وام. سفته يا چك  بايد بدون تاريخ و خط خوردگي و در وجه صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران باشد .


نکات مهم :
 باز پرداخت تسهیلات فوق طی4 ماه( اقساط ماهانه 250.000 ریال) می باشد که از یک ماه بعد از پرداخت تسهیلات آغاز می شود.
 مبلغ 2% از کل تسهیلات طبق فرمول استاندارد بانك مركزي به عنوان کارمزد، در زمان اعطای وام از اصل مبلغ وام کسر می گردد و الباقي به حساب وام گيرنده واريز مي گردد.
 وام گیرنده  پس از تسویه حساب وام می تواند موجودی حساب پس انداز خود را برداشت نماید .