تسهیلات ضروری

شرایط و مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ضروري دانشجویی
(ویرایش 95)

وام ضروري صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران مبلغ سه ميليون و پانصد هزارریال(3.500.000 ریال) می باشد که هر دانشجو در طول دوره تحصیل خود می تواند حداکثر 2 نوبت از اين وام طبق ضوابط استفاده کند .

شرایط وام گیرنده جهت اخذ وام قرض الحسنه ضروري دانشجویی:

1- فرد بایستی دانشجوی یکی از دانشگاههای واقع در محدوده صندوق باشد .
2- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 300.000 ریال در موسسه .
3- طی شدن مدت انتظار ( حداقل یک ماه پس از افتتاح حساب و یا تسویه وام قبلی) .
4- نداشتن بدهی فعلی به صندوق یا سابقه بدحسابی قبلی .

مدارک لازم :

1- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل بنام موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران .
2- ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر.
3- تکمیل فرم درخواست وام و قرارداد اعطای تسهیلات .
4- ارائه چک یا سفته به مبلغ وام (چک ضمانت شهرهای غیر از شهر محل استقرار شعبه، حتماً باید کارمندی باشند) . بديهي است چك يا سفته بايد بدون تاريخ و خط خوردگي و در وجه صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران باشد .(دانشجویان علوم پزشکی تهران می توانند بجای چک  سفته ارائه نمایند)
5- داشتن یک نفر ضامن با شرایط و مدارک زیر :
 ضامن بایستی دانشجو یا کارمند جهاد دانشگاهی و یا کارمند رسمی،پیمانی دولت باشد .
 دارا بودن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 150.000 ریال در موسسه .
 اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر(ضامن دانشجو) .
 ارائه اصل و کپی کارت پرسنلی،کپی حکم کارگزینی یا اصل و کپی آخرین فیش حقوقی(ضامن کارمند) .
 امضاء قرارداد اعطای تسهیلات و ظهر وثیقه ها در محل یکی از شعب.

نکات مهم :
 باز پرداخت تسهیلات فوق طی10 ماه( اقساط ماهانه 350.000 ریال) می باشد که از یک ماه بعد از پرداخت تسهیلات آغاز می شود.
 مبلغ 4% از کل تسهیلات طبق فرمول استاندارد بانك مركزي به عنوان کارمزد هزینه های تسهیلات، در زمان اعطای وام از اصل مبلغ وام کسر می گردد و الباقي به حساب وام گيرنده واريز مي گردد .
 این تسهیلات به دانشجویان ترم اول و آخر تعلق نمی گیرد .
 وام گیرنده پس از تسویه حساب وام می تواند موجودی حساب پس انداز خود را برداشت نماید .