تسهیلات عادی - شهریه

 

 جدول تسهیلات صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران -1402

 

 

 

مبلغ

تعداد قسط

سقف مبلغ تسهیلات (ریال)

عنوان تسهیلات

2500000

12

30000000

کمک هزینه تحصیلی کارشناسی

4000000

10

40000000

کمک هزینه تحصیلی کارشناسی ارشد

5000000

10

50000000

کمک هزینه تحصیلی دکتری

500000

10

5000000

تسهیلات ضروری

750000

4

3000000

تسهیلات اضطراری

6250000

24

150000000

تسهیلات ازدواج

5000000

10

50000000

تسهیلات پایان نامه کارشناسی ارشد

6250000

24

150000000

تسهیلات پایان نامه دکتری

5000000

20

100000000

کمک هزینه خرید رایانه

6250000

24

150000000

تسهیلات پژوهش و اشتغال

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------

*  اعطای تسهیلات پایان نامه دکتری، کمک هزینه خرید رایانه و پژوهش و اشتغال منوط به تخصیص بودجه و تامین اعتبار می باشد.

 

 

شرایط و مدارک دریافت تسهیلات:

 

 

1.      وام گیرنده می بایست دانشجو بوده و حداقل به میزان بازپرداخت تسهیلات، از تحصیلاتش باقی مانده باشد.

2.      ارایه اصل و کپی کارت ملی و کارت دانشجویی برای دریافت انواع تسهیلات و در زمان افتتاح حساب برای وام گیرنده و ضامن ضروری می باشد.

3.      در صورت معرفی ضامن دانشجو از سوی وام گیرنده، ضامن نیز می بایست به میزان بازپرداخت تسهیلات از تحصیلاتش باقی مانده باشد.

4.      در صورت معرفی ضامن کارمند ، ارائه کسر از حقوق، حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی الزامی است.

 5.      به دانشجویان ترم اول و آخر هیچ گونه تسهیلاتی تعلق نخواهد گرفت.

6.      به دانشجویان دارای سابقه بدحسابی در صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران هیچ گونه تسهیلاتی تعلق نمی گیرد.

7.       دانشجو نمی تواند به طور همزمان درخواست دریافت 2 نوع از تسهیلات صندوق را داشته باشد.

8.      گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان جهت دریافت تسهیلات و ضمانت، می بایست خطاب به " صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران" باشد.

 

9. گواهی کسر از حقوق از وام گیرنده یا ضامن ( برای شعبی که در سیکل تسویه نیستند.)

10.      کلیه اوراق تضمینی و وثائق (چک و سفته) می بایست در وجه " صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران" باشد.

11.      احراز هویت، امضای قرارداد تسهیلات و ظهرنویسی اوراق تضمینی و وثائق فقط در محل دفتر صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران انجام می شود.

12.  برای ضمانت تسهیلات از 40،000،000 ریال (4 میلیون تومان) و مبالغ بیشتر، فقط چک صیادی جدید قابل قبول می باشد.

13.    مبلغ افتتاح حساب برای وام گیرنده و ضامن حداقل 500،000 ریال می باشد.

و برای تسهیلات پایان نامه دکتری، کمک هزینه خرید رایانه و پژوهش و اشتغال؛ مبلغ افتتاح حساب 1.000.000 ریال می باشد.

14.  طی شدن مدت یک ماه فاصله از تسویه تسهیلات قبلی برای دریافت تسهیلات جدید الزامی می باشد.


 

--------------------------------

الگوی متن گواهی کسر از حقوق:

مدیریت محترم صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران:

سلام علیکم؛

احتراما به استحضار می رساند آقا/خانم..... فرزند ..... با کد ملی ..... از تاریخ ..... در این ...... بصورت کارمند رسمی/قراردادی مشغول به کار است.

با توجه به اینکه نامبرده ضمانت وام آقا/خانم ...... را مبلغ ..... ریال عهده دار شده است، لذا در صورت عدم پرداخت بموقع اقساط وام، به محض اعلام آن صندوق از حقوق ضامن کسر و به حساب اعلام شده واریز خواهد شد.

*{در ضمن در صورت قطع همکاری ضامن به هر علت (بازنشستگی،اخراج،انتقال و...) تسویه با ایشان منوط به ارائه مفاصا حساب از صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران می باشد.}

 

مهر و امضا اداره مربوطه