برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی هیأت امناء صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران
سه شنبه 3 دی 1398 بازدید: 267

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی هیأت امناء صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران

در جلسه مجمع عمومی عادی هیأت امناء صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران که در مورخ 98/09/30 در محل حوزه ریاست جهاد دانشگاهی برگزار گردید؛ اکثریت اعضاء حضور داشتند، و ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند 97، اعضاء هیئت مدیره و بازرسان برای 2 سال آتی به شرح زیر انتخاب شدند:


اعضاء هیئت مدیره:

1- آقای دکتر عیسی علیزاده

2- آقای دکتر منصور جمالی زواره

3- آقای دکتر سیدسعید هاشمی

4- آقای دکتر علی بهرامی

5- خانم افسانه بیات

6- آقای مهدی مطلبی

7- آقای دکتر ابراهیم دهقان پیر

8- آقای دکتر محمود علیگو

9- آقای دکتر سیدمحمدجواد شوشتری

10- آقای محمدحسین مطهری

بازرسان:

1- آقای دکتر علی متقیان

2- آقای دکتر محمود معصومی گودرزی

گالری تصاویر
نشست مجمع عمومی سالیانه هیئت امنای صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران
1
2