:: دفتر دانشگاه علم و فرهنگ

تاریخ انتشار: پنجم تیر 1387

تعداد بازدید: 11319

  • Share/Save/Bookmark

دفتر دانشگاه علم و فرهنگ در 23  آبان ماه سال 1385 افتتاح گرديد .اعضای هیئت مدیره این دفتر عبارتند از :  

            1- دکتر محسن قرنفلی

            2- علی اکبر کیوان فر

            3- حسن شیبانی 

            4- داریوش برخورداری

           

گزارش آماری دفتر تا تاریخ  ...................

تعداد اعضاء

تعداد کل وامهای اعطایی

مبلغ کل وامهای اعطایی(ریال)

نوع  وامهای مصوب

عادی   ضروری-  اضطراری خاص -  ازدواج

 

آدرس : بزرگراه  اشرفی اصفهانی -  نرسيده به ميدان پونک -  خیابان پارک -  دانشگاه علم و فرهنگ

تلفن: 44252050
  • Share/Save/Bookmark


:: حاميان ويژه
behdasht.jpg
zanan.jpg
olum.jpg
mosalla.jpg
behdasht_p.jpg
tablighat11.jpg
varzesh.jpg
novinkish0.jpg
salamat.jpg